Spilfunctie in de regio

De umc’s vervullen een spilfunctie in hun regio. Samen met de onze collega-ziekenhuizen maken we afspraken over acute zorg, over hoe een patiënt de beste zorg krijgt op de beste plaats, over onderwijs en opleiding aan een nieuwe lichting zorgprofessionals, over het verspreiden van kennis zodat de zorg in alle ziekenhuizen morgen beter is dan vandaag. Dat vraagt de overheid ook aan ons. Dat we ons bezighouden met belangrijke maatschappelijke thema’s als de betaalbaarheid van dure geneesmiddelen, en hoe we op een zinvolle en veilige manier gegevens uitwisselen met andere ziekenhuizen in de regio, zodat een patiënt kan rekenen op de beste behandeling. Hoe we de gezondheidszorg én de gezondheid in Nederland naar een hoger niveau tillen.

Voor die belangrijke rol als coördinator in de regio voor de gezondheid van morgen, dragen we graag de verantwoordelijkheid.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

Actief in de regio