Onderzoeken dragen bij aan betere gezondheid

Onderzoeken onder patiënten of bevolkingsgroepen – in vaktermen cohortstudies - leveren veel informatie op. Over gezondheid, zorg, leefstijl maar ook biologische kenmerken. De umc’s spelen bij deze langlopende onderzoeken een sleutelrol, nationaal én internationaal. Ieder umc kiest zijn eigen accenten. Zo richten sommige umc’s zich op jongeren, andere op grotestedenproblematiek en weer andere juist op specifieke ziekten. Mede dankzij regionale samenwerkingsverbanden kan er ook onderzoek worden gedaan naar relevante vraagstellingen en worden de bevindingen toegepast in de praktijk. Zo worden bijvoorbeeld veel regionale zorgverleners nauw betrokken bij het onderzoek. 

Daarnaast worden de data ook gebruikt in internationale onderzoeksprojecten. Zo dragen de cohortstudies bij aan de wereldwijde bevordering van gezondheid.   

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg. 

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen. 

 

Onderzoek onder bevolkingsgroepen