Zorg voor de volgende generatie

Om meer te weten over het gezond opgroeien van de Nederlandse bevolking, doen de universitair medische centra veel onderzoek. Bijvoorbeeld door grote groepen mensen in de tijd te volgen en te kijken wat precies maakt dat je gezond ouder wordt. Daarbij kan het gaan om de invloed van het milieu, de kwaliteit van ons voedsel, het beginnen met gezonde levensgewoonten en het stoppen met slechte. En te kijken naar kwetsbaarheden: onze maatschappij kenmerkt zich door verschillen. We leven met verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar, afkomstig van alle windstreken van de wereld. Er zijn ook grote verschillen in sociaaleconomische omstandigheden. Dat heeft een enorm effect op ons leven. Iemand die in een welvarende wijk woont, leeft jaren langer en gezonder, dan een inwoner in een achterstandswijk.

Samen met de overheid proberen de umc’s gezonde jaren toe te voegen voor iedere inwoner van het land. Door al die kennis die we hebben van een gezond leven om te zetten in gezond beleid. Te voorkomen dat mensen ziek worden, én ieders gezondheid te bevorderen. Preventie en de inrichting van een gezonde leefomgeving; daarmee zorgen we dat de volgende generatie een nog gezondere toekomst tegemoet kan zien.

 

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

Ziekte voorkomen