Speciaal voor vrouwen in Zuid-Limburg met een kinderwens die moeite hebben met een gezonde levensstijl heeft het Maastricht UMC+ het programma TOP-mama ontwikkeld. Het uitgangspunt is positief: natuurlijk willen vrouwen het beste voor hun aankomende baby. Ze hebben alleen een flinke steun in de rug nodig.

In een speciaal op maat gemaakt programma wordt aandacht besteed aan gezonde voeding, meer bewegen, stoppen met roken en alcohol drinken. Onder goede begeleiding krijgen vrouwen de tijd om hun leefstijl te veranderen, samen met hun partner. Wanneer ze merken dat hun inspanningen effect hebben, werkt dat heel motiverend.

Als de vrouwen die meedoen in verwachting raken, zijn ze goed voorbereid. En kunnen ze ervoor zorgen dat hun baby een gezonde start krijgt. Daar hebben moeder en kind baat bij. 

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.  

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

“We willen zo vroeg mogelijk ingrijpen om later gezondheidsrisico’s, zoals hart- en vaatziekten, te voorkomen.”

Dorien Reijnders

Meer weten?

Top-mama

TOP-mama is een initiatief van het Maastricht UMC+ om vrouwen met een kinderwens een helpende hand te bieden bij een gezonde leefstijl. In dit onderzoeksprogramma wordt onderzocht hoe een gezonde leefstijl al vóór de zwangerschap gezondheidsproblemen tijdens zwangerschap, bevalling en in het latere leven van het kind kan voorkomen.

TOP-mama is in eerste instantie van start gegaan als een onderzoeksprogramma. Vrouwen met een kinderwens en een BMI hoger dan 25 kg/m2 komen in aanmerking voor deelname. Nog voordat er sprake is van zwangerschap wordt er vervolgens gewerkt aan de verbetering van de leefstijl. In een speciaal op maat gemaakt programma wordt onder meer aandacht besteed aan gezonde voeding, meer bewegen en - indien daar sprake van is - stoppen met roken.

Tijdens het onderzoek worden de vorderingen op het gezondheidsvlak en het effect van het leefstijlprogramma op moeder en kind voortdurend gemeten. Onderzoeker Reijnders: "Als blijkt dat het programma positieve resultaten oplevert dan willen we TOP-mama uiteindelijk standaard aanbieden aan alle vrouwen van Zuid-Limburg met een kinderwens."

Meer informatie over Top-mama
Ga voor meer informatie naar MUMC+
Terug naar overzicht