Hoe ziet de gezondheidszorg van morgen eruit? Hoe houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen? En zorgen we dat de gezondheidszorg - of de gezondheid - van de volgende generatie beter is dan die van vandaag? Dit zijn de grote vragen waar wij als universitair medische centra samen dag en nacht aan werken. Op deze website vind je talloze voorbeelden die te maken hebben met de toekomstige gezondheidszorg, onze gezondheid én met het leven van morgen.

Unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg

In de umc’s van Nederland werken ruim 70.000 professionals aan een betere gezondheidszorg van morgen. Ons wetenschappelijk onderzoek zorgt dat we patiënten steeds beter kunnen behandelen en ziekten voorkomen. In de umc’s worden de dokters van morgen opgeleid, krijgen verpleegkundigen hun (vervolg)opleiding. Het beste wat we een patiënt vandaag kunnen bieden kan morgen nog beter.

We kijken naar voren, onderzoeken en leren. Dat zit in het DNA van de umc’s. Onze kennis en ervaring delen we wereldwijd. Onze jonge dokters, verpleegkundigen en andere professionals in de zorg vliegen uit naar andere ziekenhuizen en zorginstellingen.

Een spilfunctie in de regio

De overheid verlangt terecht dat alle umc’s een spilfunctie vervullen in hun regio. Dat we afspraken maken samen met de onze collega-ziekenhuizen over acute zorg, over hoe een patiënt de beste zorg krijgt op de beste plaats, over onderwijs en opleiding van een nieuwe lichting professionals, over het verspreiden van kennis. Dat we ons bezig houden met belangrijke maatschappelijke thema’s als de betaalbaarheid van dure geneesmiddelen, en hoe we op een zinvolle en veilige manier gegevens uitwisselen met andere ziekenhuizen. Voor die belangrijke rol als regio-regisseur in de zorg voor de gezondheid van morgen, dragen we graag verantwoordelijkheid.