Het idee is dat kinderen niet gelijk worden doorgestuurd naar het ziekenhuis. In plaats daarvan krijgen ze een coach als aanspreekpunt. Een vertrouwd persoon bij wie ze zich op hun gemak voelen, gewoon dichtbij in de wijk. 

Alleen als er een duidelijke reden voor is, worden de kinderen doorverwezen naar een kinderarts, diëtist, psycholoog of fysiotherapeut.Samen met de coach werkt het kind aan een gezonde leefstijl. Het hele gezin wordt er actief bij betrokken. Er is veel aandacht voor goede voeding. Sport- en spelactiviteiten in de buurt maken het leuk voor het kind om te bewegen. De coach werkt volgens de methode van Your Coach Next Door. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze aanpak goed werkt. 

Zo krijgen kinderen met overgewicht de hulp die ze nodig hebben. En zien ze een gezonde toekomst tegemoet.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

“Met het tegen gaan van chronische ziekten ten gevolge van overgewicht moeten we zo jong als mogelijk beginnen en kan alleen effectief door samenwerking.” 

Anita Vreugdenhil

Meer weten?

COACH en Your COACH Next Door

Voor de behandeling van kinderen en jongeren met ernstig overgewicht of obesitas is het academisch expertisecentrum COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare) ingericht. Een integrale benadering biedt de juiste ondersteuning aan kind en gezin: medische oorzaken worden gediagnosticeerd en behandeld in het ziekenhuis en begeleiding volgt vanuit het netwerk van COACH. De aanpak ontwikkeld vanuit het expertisecentrum COACH is wetenschappelijk bewezen effectief.

"We doen onze uiterste best om kinderen als het even kan weg te houden uit het ziekenhuis en het ontstaan van ziekten te voorkomen. Alles is erop gericht om de kinderen zo veel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij en belemmeringen daarbij te overwinnen" aldus oprichter van COACH en kinderarts Anita Vreugdenhil.

'Your COACH Next Door' is het programma dat uitkomst moet bieden voor kinderen met overgewicht en zoveel als mogelijk plaats vindt in de wijk. Deze aanpak wordt momenteel geïmplementeerd in de Provincie Limburg Kinderartsen van diverse Limburgse ziekenhuizen, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), de provincie, de beide GGD's in Limburg, Maastricht en een reeks andere gemeenten, het welzijnswerk, sportorganisaties, zorgverzekeraars en een aantal private partijen nemen deel aan deze provinciale aanpak.

Het project Your Coach Next Door richt zich op kinderen met overgewicht én het gezin waar ze uit komen.Niet alleen de kinderen nemen deel aan het programma, ook ouders, broertjes en zusjes worden erbij betrokken. Immers, overgewicht en obesitas moeten niet alleen behandeld worden bij het betrokken kind zelf, maar ook in de omgeving van het kind. Het kind en het gezin krijgen één centraal aanspreekpunt: de Coach Next Door. Deze fungeert als centraal aanspreekpunt voor het gezin en andere betrokken hulpverleners. Doordat activiteiten in het COACH-programma afgestemd zijn op de behoefte van de gezinnen, lukt het om die gezinnen langdurig te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Alles draait om gezonde voeding en genoeg bewegen. Deze gedragsverandering is niet altijd makkelijk. Daarom is er voor de kinderen en hun ouders pedagogische en psychologische ondersteuning.

Meer informatie over Coach
Ga voor meer informatie naar MUMC+
Terug naar overzicht