Om gezond te leven is voedselzekerheid erg belangrijk. Dit betekent dat mensen toegang hebben tot voldoende, veilig en voedzaam eten. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoekt samen met het Leiden University College en GGD Haaglanden of gezinnen in Haagse achterstandswijken voldoende toegang hebben tot de juiste voedingsmiddelen. 

Uit de resultaten blijkt dat voedselonzekerheid in Nederland helaas nog vaak voorkomt. Veel gezinnen uit Haagse achterstandswijken hebben niet genoeg geld om regelmatig een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Vaak slaan ze zelfs maaltijden over, of nemen ze kleinere porties. Niet geheel toevallig kampen veel van deze mensen ook met ziekten als type 2 diabetes en hart- en vaatziekten

Alleen zeggen dat mensen voldoende moeten eten helpt vaak niet. Om tot een goede oplossing te komen, moet er naar het hele plaatje worden gekeken. Naast voeding en voldoende beweging hebben financiële (on)zekerheid en de directe woon- en werkomgeving ook invloed op de gezondheid. Veel stress kan bijvoorbeeld ook psychische klachten, hartkloppingen en hoofdpijn en veroorzaken. Simpelweg adviseren om gezonder te gaan eten helpt dan ook niet. De LUMC-Campus ontwerpt daarom gerichte (preventieve) oplossingen voor mensen die binnen de risicogroep vallen. Door mensen te helpen om gezonder te leven, kan voorkomen worden dat ze later ziek worden.   

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg. 

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen

"Voorkomen is immers beter dan genezen bij het realiseren van een betere volksgezondheid”

Jessica Kiefte-de Jong

Meer weten?

Onderzoek Voedselonzekerheid

Veel gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen door gezonde voeding en leefstijl, maar dit is niet voor iedereen even gemakkelijk, zegt Jessica Kiefte-de Jong. Zij is sinds 1 januari 2019 hoogleraar Population Health bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Voor haar onderzoek aan de LUMC-Campus Den Haag richt ze zich op het identificeren van groepen met een hoog risico op gezondheidsproblemen en ziekten. 

Volgens de hoogleraar is het belangrijk dat er bij kwetsbare groepen niet alleen naar het gezondheidsprobleem wordt gekeken, maar juist naar de gehele context, “Iemands gezondheid wordt, naast voeding en leefstijl, vaak beïnvloed door psychosociale- en omgevingsfactoren. Bij het aanbieden van een interventie moet ook daar rekening mee worden gehouden.”

De wil om gezond te leven is er vaak wel, alleen spelen bij sommige mensen grotere problemen. “Daardoor hebben ze geen ruimte om over gezondheid na te denken”, legt Kiefte- de Jong uit. Als voorbeeld verwijst ze naar haar onderzoek over voedselonzekerheid in de Haagse aandachtswijken. “Ongeveer 25% van de gezinnen rapporteerden niet genoeg geld te hebben om regelmatig een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Simpelweg adviseren dat ze gezonder moeten gaan leven, helpt bij deze groep niet. Bij deze specifieke gezinnen moeten we op zoek gaan naar een oplossing op maat.”

Terug naar overzicht