De beste behandeling van hart- en vaatziekten is het voorkomen ervan. Een gezonde leefstijl is belangrijk. Een grote groep patiënten gebruikt ook medicijnen, zoals cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers. Wie lange tijd pillen slikt en zich goed voelt, kan zich afvragen of het wel nodig is om ermee door te gaan. 

Voor artsen is het onmogelijk om nauwkeurig in te schatten bij welke dosering een patiënt de meeste baat heeft. Daarom heeft UMC Utrecht, in samenwerking met andere universiteiten in binnen- en buitenland, een speciale website en app ontwikkeld: U-prevent. 

Het werkt eenvoudig. De arts voert samen met de patiënt de medische gegevens in: bloeddruk, cholesterolgehalte en nierfunctie, maar ook ziektes als diabetes. De app schat vervolgens in welk effect de medicatie heeft. Die informatie kunnen arts en patiënt gebruiken om gezamenlijk verstandige keuzes te maken. Dit kan een verlaging van de dosis betekenen, stoppen met medicijnen, of een extra medicijn slikken. Zo krijgt iedere patiënt medicatie op maat.

U-Prevent geeft ook inzicht in de toekomstige gezondheid van de patiënt. Een grafiek laat zien wat op lange termijn het effect is van trouw medicijnen slikken of stoppen met roken. Dit geeft patiënten de mogelijkheid om hierover mee te praten en te beslissen.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

“Patiënten kijken mee naar het resultaat op het beeldscherm. Het is heel motiverend als ze de lifetime grafieken over hun toekomstige gezondheid zien.”

Frank Visseren

Meer weten?

U-PREVENT

U-prevent is een interactief rekenmodel waarmee bepaald kan worden welke medicijnen voor hart- en vaatziekten het beste werken bij welke patiënten. Ook kan het model berekenen hoe groot de kans is dat iemand een hart- of vaatziekte krijgt. De calculator voorspelt het aantal extra jaren zonder hart- en vaatziekten dat een persoon kan bereiken door preventieve behandeling. Artsen kunnen het risico op hart- en vaatziekten berekenen voor niet alleen patiënten met hart- en vaatziekten, maar ook voor gezonde mensen, diabetespatiënten en ouderen boven de 70 jaar.

Frank Visseren, internist, epidemioloog en hoogleraar Vasculaire Geneeskunde:: ‘Patiënten kijken mee naar het resultaat op het beeldscherm. Het is heel motiverend, als je de lifetime grafieken over je toekomstige gezondheid ziet.’Voor de ene patiënt betekent dit dat de dosis wordt verlaagd, of dat hij zelfs helemaal kan stoppen. En voor een volgende patiënt is het juist zinvol om een extra medicijn toe te voegen om een herseninfarct of een hartinfarct effectiever te voorkomen.”

Artsen en patiënten kunnen via de website https://www.u-prevent.nl het rekenmodel invullen om het risico op hart en vaatziekten te berekenen. De arts vult makkelijk te meten gegevens in, zoals leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterolgehalte en eventuele medicatie van een persoon. Vervolgens zien de arts en de patiënt wat het effect is van de medicatie en hoeveel hart- en vaatziektevrije jaren dit oplevert. Zo kunnen patiënt en arts in de spreekkamer samen beslissen om te starten of te stoppen met medicatie.

Het resultaat voor deze groepen patiënten: effectiever voorkomen van hart- en vaatziekten door medicatie op maat, samen met de arts in de spreekkamer beslissen en kostenbesparing voor de zorg als geheel.

Terug naar overzicht