Zo kunnen bepaalde stoffen in het water en de ondergrond schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Of verspreiden bacteriën zich via rivieren of het riool. De veranderingen in het klimaat, zoals warme en droge zomers, kunnen ook bepaalde ziektes verspreiden.

Op verschillende terreinen van water- en bodemkwaliteit in relatie tot onze gezondheid werkt Erasmus MC samen met Deltares, kennisinstituut voor water en ondergrond. Samen met het RIVM en instanties uit Indonesië en Italië doen ze onderzoek naar de verspreiding van een resistente bacterie (ongevoelig voor antibiotica). Deze bacterie kan goed overleven in waterige omgevingen en kan levensbedreigende infecties veroorzaken bij mensen. Doel van het onderzoek is om te weten hoe de bacterie zich verspreidt zodat we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

"Met dit onderzoek willen we beter in kaart brengen hoe deze bacterie zich verspreidt, zowel in Nederland als in landen met een warmer klimaat en zowel in als ook buiten het ziekenhuis."

Juliëtte Severin

Meer weten?

Samenwerking Erasmus MC en Deltares

Kennisinstituut Deltares en het Erasmus MC werken samen op het gebied van onderzoek naar water- en bodemkwaliteit en de invloed daarvan op de volksgezondheid. Onderzoek naar het hoe en waarom gebeurt echter bij verschillende instanties. Deltares, kennisinstituut met betrekking tot water en ondergrond, en Erasmus MC slaan daarom de handen ineen.

Juliëtte Severin, arts-microbioloog, doet samen met Deltares, het RIVM en instanties uit Indonesië en Italië onderzoek naar de verspreiding van een resistente bacterie (*Pseudomonas bacterie). Deze bacterie kan goed overleven in waterige omgevingen en neemt wereldwijd toe en kan levensbedreigende infecties geven.

In Nederland lijkt de situatie nog redelijk onder controle maar in Jakarta, Indonesië, en in mindere mate in Rome is deze bacterie een probleem. Doel van het onderzoek is om informatie te verzamelen over hoe de bacterie zich verspreidt, zodat we preventieve maatregelen kunnen nemen om verspreiding op termijn te kunnen stoppen.

*Pseudomonas aeruginosa is een bacterie die vooral bij patiënten in het ziekenhuis ernstige infecties veroorzaakt. Wereldwijd is er een toename van Pseudomonas bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor antibiotica.

Terug naar overzicht