Een hartaandoening is een dramatische gebeurtenis die vaak het gevolg is van een chaotische, snelle hartactie: het zogeheten ventrikelfibrilleren. Bij veel jonge mensen zit zo’n hartziekte in de familie. Erfelijke afwijkingen zijn verantwoordelijk voor minstens zestig procent van de sterfgevallen. Er is dus een grote kans dat zo’n erfelijke ziekte ook bij andere familieleden voorkomt. De oorzaak van de hartziekte achterhalen is voor hen van levensbelang.

Daarom doet het Hartcentrum van Amsterdam UMC veel wetenschappelijk onderzoek naar erfelijke hartziektes. Door onderzoek na de dood, familieonderzoek, moleculair-genetisch onderzoek of een combinatie daarvan. Als de genetische oorzaak is gevonden, kunnen familieleden preventief worden behandeld. Artsen schrijven medicijnen voor, verwijderen een stukje van de hartspier, of plaatsen een defibrillator. Zo kunnen familieleden bij wie ook een erfelijke afwijking is vastgesteld, een normaal en lang leven leiden.

Als universitaire medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.


Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.
 

"We hebben enorme vooruitgang geboekt in kennis over de erfelijke oorzaken van hartziekten. Daardoor kunnen families een normaal en lang leven leiden“

Meer weten?

Expertisecentrum Erfelijke hartziekten

De polikliniek Cardiogenetica is de oudste van Nederland. Ruim twintig jaar geleden combineerden de afdelingen Cardiologie en Klinische Genetica hun expertise; daarmee waren ze wereldwijd een van de eerste die dit deden. Het leverde een hoop ervaring op met (zeldzame) hartziekten die erfelijk zijn.

De polikliniek richt zich met name op ziekten van de hartspier (cardiomyopathieën), hartaandoeningen die ontstaan door afwijkingen in de elektrische activiteit van het hart (ritmestoornissen) en plotse hartdood op jonge leeftijd door onbekende oorzaak. Het Hartcentrum is officieel expertisecentrum voor alle erfelijke hartaandoeningen.

In de afgelopen jaren hebben cardiologen en andere wetenschappelijk onderzoekers grote vooruitgang geboekt in de kennis van de (erfelijke) oorzaken van plotselinge hartdood en manieren voor preventie. Daardoor kunnen families, bij wie deze erfelijke afwijking is vastgesteld, een normaal en lang leven leiden.

Meer informatie over Expertisecentrum Erfelijke hartziekten
Meer informatie over erfelijke hartziekten
Ga voor meer informatie naar Amsterdam UMC

 

Terug naar overzicht