Lang niet alle patiënten hoeven namelijk in een universitair medisch centrum te worden geopereerd. In dat geval krijgen zij een doorverwijzing naar het Flevoziekenhuis in Almere, waar ze snel aan de beurt zijn. 

Zo kunnen patiënten die geopereerd worden vanwege borstkanker of darmkanker in het Flevoziekenhuis terecht. Ook bestralingen zijn hier mogelijk. Dit voorkomt wachttijden, wat stress en onzekerheid wegneemt.

Dit biedt nog een voordeel: patiënten die vanwege hun complexe behandeling afhankelijk zijn van een UMC, komen eerder aan de beurt. Zo worden ook zij zo snel mogelijk geholpen.

De medisch specialisten van beide ziekenhuizen wisselen voortdurend de laatste kennis uit. En zij maken binnen de regio afspraken over de beste opvang voor patiënten. Deze samenwerking maakt de zorg niet alleen laagdrempelig, maar ook efficiënter en beter.

Patiënten hebben die extra kilometers er graag voor over, zo blijkt. Zij geven aan erg tevreden te zijn over de samenwerking, én over de behandeling in het Flevoziekenhuis. 

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.  

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.
 

De samenwerking met het Flevoziekenhuis is een voorbeeld van de zorg van de toekomst: de juiste zorg op de juiste plek.”

Paul Fockens, MDL-arts

Meer weten?

Samenwerking tussen Amsterdam UMC en Flevoziekenhuis

Het Amsterdam UMC heeft een unieke, intensieve samenwerking met het Flevoziekenhuis Dit betekent dat meerdere specialisten zowel in het Flevoziekenhuis als in het Amsterdam UMC werken. Patiënten die bij het AMC binnenkomen voor relatief eenvoudige ingrepen, verwijzen wij regelmatig door naar het Flevoziekenhuis. Maar ook andersom: periodiek komen de artsen uit het Flevoziekenhuis naar het Amsterdam UMC, en kunnen daar hun complexe patiënten behandelen.

Deze intensieve samenwerking zorgt ervoor dat u de beste zorg krijgt volgens de nieuwste inzichten,op de beste plek en op de kortste termijn. Ook maakt deze samenwerking het makkelijker om weinig voorkomende behandelingen samen te doen en nieuwe technieken samen te introduceren. En omdat we nauw samenwerken, verloopt de communicatie tussen de verschillende artsen en ziekenhuizen goed. 

Meer informatie over de samenwerking tussen Amsterdam UMC en Flevoziekenhuis
Ga voor meer informatie naar Amsterdam UMC
Ga voor meer informatie naar Flevoziekenhuis
Terug naar overzicht