Toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg

Zo’n 3000 enthousiaste jonge geneeskundestudenten beginnen elk jaar aan hun studie in de umc’s van Nederland. Net zoals nieuwe verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op universiteiten hogescholen en andere opleidingen. Die jonge generatie is de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg.

Want behalve ziekenhuis, zijn de universitair medische centra de onderwijsinstituten waar de toekomstige artsen, verpleegkundigen, laboranten en tientallen andere professionals in de zorg hun opleiding krijgen en stages of specialisaties volgen. Waar basisartsen opgeleid worden tot huisarts of medisch specialist, verpleegkundigen hun vervolgopleiding of specialisatie volgen, net-afgestudeerden uitgroeien tot experts in hun vakgebied.

Dat doen we natuurlijk niet alleen: samen met de universiteiten zorgen we voor het onderwijs aan geneeskundestudenten, de algemene ziekenhuizen leveren de broodnodige capaciteit om onze coassistenten en arts-assistenten een opleidingsplek te bieden. En leerling-verpleegkundigen lopen stage bij ons in samenwerking met de verpleegkunde-opleidingen.

Schouder aan schouder zorgen we ervoor dat ook de volgende generatie goede zorg krijgt. Door een volgende generatie zorgprofessionals op te leiden. Voor het leven van morgen.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

De professional van de toekomst