De opleiders van de artsen van morgen, de universitair medische centra, vinden het belangrijk dat studenten de juiste handreikingen krijgen om hieraan bij te dragen. Daarom hebben we gezamenlijk een nieuw raamplan opgesteld voor geneeskundeopleidingen. Op deze manier worden alle studenten geneeskunde in Nederland volgens dezelfde eindtermen opgeleid. In gesprek met de patiënt en in samenwerking met andere professionals leren zij de uitdagingen van morgen aan te kunnen.

Aandacht voor de communicatieve vaardigheden van de arts is een belangrijk element in de opleiding. Want er komt steeds meer aandacht om samen met patiënten tot besluiten te komen. Een ander nieuw element in het Raamplan is preventie. Waar de arts van vroeger vooral werd opgeleid om mensen beter te maken, zal de arts van de toekomst proberen te voorkomen dat mensen ziek worden. Een nieuwe manier om preventie en onderwijs te combineren zou bijvoorbeeld voorlichting aan basisschoolleerlingen over gezonde voeding kunnen zijn. Zo kun je mensen dan al jong de weg wijzen naar een zo lang en gezond mogelijk leven. 

Als universitair medische centra werken we samen aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

 

“Het raamplan nodigt uit om te leren samenwerken. Niet alleen tussen artsen onderling, maar ook tussen artsen en andere professionals in het zorgdomein.”

Prof. dr. Roland Laan

Meer weten?

Raamplan Artsopleiding 2020

“Wat zijn de belangrijkste competenties die de arts anno 2025 moet hebben?" Het antwoord op deze vraag staat in het Raamplan Artsopleiding 2020. Met het nieuwe raamplan, een set eindtermen waaraan elke geneeskundestudent moet voldoen, maken de Nederlandse geneeskundeopleidingen het medisch onderwijs toekomstbestendig. Resultaat: artsen die getraind zijn om de uitdagingen van de zorgsector het hoofd te bieden. 

Preventie en samenwerking

Preventie, het voorkomen van onnodige zorg en het belang van een persoonsgerichte benadering zijn belangrijke thema’s. Evenals het zien van de burger en patiënt als partner en als onderdeel van het onderwijs. Prof. dr. Roland Laan, voorzitter van de projectgroep die het nieuwe raamplan ontwikkelde: “Het raamplan nodigt uit om te leren samenwerken. Niet alleen tussen artsen onderling, maar ook tussen artsen en andere medische, zorg-, en welzijnsprofessionals in het publieke domein.”

“Het coronavirus bestond nog niet toen de ontwikkeling van het raamplan startte”, vertelt Joni Remmits, zesdejaarsstudent geneeskunde. ”De vraagstukken die het nieuwe coronavirus opwerpt, onderstrepen hoe belangrijk het is dat artsen leren in te spelen op veranderingen in de maatschappij, een aspect waar veel aandacht voor is in het nieuwe raamplan.”

Innovatie van zorg

Onder invloed van maatschappelijke veranderingen, vergrijzing, migratie, socio-culturele diversiteit en toenemende medisch technologische ontwikkelingen, neemt de druk op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het zorgstelsel toe. Patiënten kunnen soms beter op andere plekken geholpen worden dan in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Plus: moet alles wat kan? De zorgprofessional moet rekening houden met de verschillen tussen patiënten en aandacht hebben voor de zinvolheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Dit vraagt om artsen die kunnen bijdragen aan innovatie van de zorg.

Een leven lang leren

Kennis vernieuwt zich constant en leidt tot andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld nieuwe technologie, digitalisering en artificial intelligence. Het zorgstelsel en de rollen van zorgprofessionals en patiënten veranderen. Daarom legt dit raamplan de nadruk op competenties die voor een leven lang leren noodzakelijk zijn, om continu te kunnen inspelen op onder meer technologische veranderingen.

Loopbaan buiten het ziekenhuis

Er is in het raamplan ook ruimschoots aandacht voor carrièreperspectieven buiten de medisch specialistische zorg. Zo’n 70% van de artsen werkt namelijk niet in het ziekenhuis, maar daarbuiten, als huisarts, in de sociale geneeskunde of preventieve gezondheidszorg. De verscheidenheid is groot. Gezien de uitdagingen waar de maatschappij voor staat, zullen de artsen die buiten het ziekenhuis werken steeds belangrijker worden bij het beantwoorden van de zorgvragen uit de samenleving. 

Terug naar overzicht