Er zijn steeds meer chronische ziekten en veel ouderen hebben meerdere chronische aandoeningen tegelijk. De zorg die daarvoor nodig is gaat vaak verder dan de expertise van één professional. Om de beste zorg te kunnen blijven garanderen moeten alle disciplines elkaar weten te vinden. Meer dan ooit is samenwerken van levensbelang.

Op initiatief van Amsterdam UMC leren studenten geneeskunde, verpleegkunde, fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie al vanaf hun eerste opleidingsjaar hoe ze moeten denken én werken als een team. Studenten bespreken samen dilemma’s van een fictieve patiënt die door het jaar verschillende problemen heeft. Met filmpjes en een ‘serious game’. In de laatste fase van de opleiding gaan deze studententeams op gezamenlijke stageplaatsen zorg bieden aan patiënten. Zo leer je als student naast je eigen expertise ook wat anderen kunnen.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

“Zo’n vierduizend studenten nemen deel aan dit programma. Allemaal jonge professionals die de zorg van morgen helpen verbeteren."

Vincent Geukers

Meer weten?

Onderwijsvorm IPE

Vincent Geukers, arts op de kinder-IC in Amsterdam UMC en voorzitter van de Stuurgroep IPE AMC/HvA: “In de dagelijkse praktijk van een ziekenhuis krijg je vaak te maken met problemen die jouw eigen vak overstijgen. Je hebt elkaar nodig om de beste zorg te kunnen bieden: Als arts werk je samen met fysiotherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, maatschappelijk werk. Het gaat erom wat je als team voor de patiënt kan betekenen. In een gezamenlijk behandelplan, in plaats van een optelsom van deelplannetjes die soms nog wel eens tegenstrijdig kunnen zijn. Maar hoe dat precies moet, dat integrale samenwerken? Dát leren we onze studenten nauwelijks.”

En dus werd vier jaar geleden de onderwijsvorm IPE - Interprofessionele Educatie - opgetuigd. Sinds 2016 worden studenten van UvA Geneeskunde en de HvA-faculteit Gezondheid in vier jaar tijd aan de hand van drie verschillende IPE-modules voorbereid op hun interprofessionele toekomst: ik, wij, samen. “Deze onderwijsvorm kan tot nóg betere samenwerking in de zorg leiden”, verwacht Geukers. "Dat gaan we ook monitoren aan de hand van wetenschappelijk onderzoek."

In 2019 ontving Vincent Geukers de KNAW Comenius Leadership Fellow-beurs. Deze beurs gaat naar het onderwijsproject IPE dat studenten van vijf zorgopleidingen en twee onderwijsinstituten met elkaar verbindt.   

Terug naar overzicht