Elke buurt heeft zijn kuren. Sommige groepen mensen worden sneller ziek dan anderen. Bijvoorbeeld door sociale of economische achterstanden. Als iemand in een buurt woont waar werkloosheid en schulden veel voorkomen, dan is de kans dat hij of zij ziek wordt veel groter. Of als de hele familie rookt en ongezond eet, dan gaat een kind dat waarschijnlijk ook doen. Door goed naar de buurt te kijken kunnen huisartsenpraktijken de zorg per groep inwoners organiseren. En dus beter maken.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werkt daarom heel hard aan het in kaart brengen van al deze risicogroepen. Op de LUMC-Campus Den Haag lopen ruim 20 onderzoeken naar ziekten in de regio. Met de data uit deze onderzoeken, worden samen met lokale huisartsen, interventies ontwikkeld per groep inwoners. Bijvoorbeeld om kinderen al vroeg een gezondere leefstijl aan te leren. Zo zorgt het grotere plaatje ervoor dat de zorg beter wordt voor een hele bevolkingsgroep tegelijk.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

"We willen niet alleen genezen, maar ook voorkomen."

Matthijs Numans

Meer weten?

LUMC-Campus Den Haag

De LUMC-Campus Den Haag is een academische werkplaats, ter bevordering van de gezondheid in relatie tot het sociale domein in de grootstedelijke omgeving van Den Haag en gericht op effectieve vernieuwing van de gezondheidszorg. Via onderzoek, opleiding en onderwijs binnen het thema Population Health Management wwordt  samen met partners (zorggroepen, ziekenhuizen, GGD, GGZ) gewerkt aan een patiëntgerichte, betaalbare en toegankelijke zorg.

De LUMC Campus-Den Haag richt zich met inspirerende programma’s in de zorg, op de jeugd, kwetsbare ouderen, mensen met lichamelijk onbegrepen klachten en mensen in achterstandssituaties. Mattijs Numans - hoogleraar Huisartsgeneeskunde, afdelingshoofd Public Health Eerstelijns Geneeskunde en sinds 2016 directeur van de LUMC-Campus Den Haag: "We ontwikkelen interventies; gerichte oplossingen voor specifieke groepen. Neem bijvoorbeeld 'voedselzekerheid' bij kinderen; in sommige Haagse wijken zijn betrekkelijk veel kinderen 'voedsel-onzeker'. Dat wil ruwweg zeggen dat ze er niet op kunnen vertrouwen dat ze regelmatig een normale maaltijd krijgen. Door gegevens hierover van scholen en kinderdagverblijven te combineren met gegevens van de lokale eerstelijns gezondheidszorg, hebben we veel inzicht gekregen in dit probleem. Veel kinderen eten bijvoorbeeld onregelmatig, daar kun je dan op inspelen."

Terug naar overzicht