De kinderen komen sinds 2001 een keer in de vier jaar langs bij het Erasmus MC voor een fysiek, psychisch, sociaal en cognitief onderzoek. De onderzoekers kwamen erachter dat de leefstijl en leefomgeving van ouders vóór de zwangerschap al van invloed zijn op de gezondheid van hun kinderen. Daarom is in 2017 een tweede cohort gestart met vrouwen met een kinderwens: Generation R Next. Hierin worden vrouwen en mannen met een kinderwens uitvoerig onderzocht. Ook tijdens de zwangerschap doen de onderzoekers metingen bij de baby’s.

Generation R – de R staat voor Rotterdam – is wereldwijd een uniek onderzoek omdat we al tijdens de zwangerschap gegevens over de kinderen verzamelen. Ook is de samenstelling van de onderzoeksgroep heel divers. Aan Generation R doen kinderen mee van vrijwel alle etnische groepen in Nederland. Steeds meer blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen deze groepen in de groei, ontwikkeling en gezondheid. Inmiddels hebben meer dan 150 promovendi van universiteiten binnen en buiten Nederland gebruikt gemaakt van de gegevens.

De studie heeft geleid tot een aantal belangrijke resultaten en inzichten. Zo zijn er nieuwe referenties voor gewichtstoename voor vrouwen tijdens de zwangerschap. Ook zijn nieuwe referentiewaarden opgesteld voor geboortegewicht en groeicurves naar etniciteit. Opvallende uitkomsten: een op de zeven kinderen heeft gehoorschade op tienjarige leeftijd, een op de vier van de dertienjarigen is bijziend en een op de drie deelnemers heeft overgewicht. De resultaten zijn belangrijk voor nieuwe strategieën voor preventie.

Binnen het Healthy Start Convergence Programma werken Generation R-onderzoekers samen met collega’s uit het Erasmus MC, de TU Delft, en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze pakken urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen voor ouders en kinderen aan. Dit doen ze samen met zorgverleners, beleidsmakers, ouders en kinderen.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

De leefstijlfactoren en gezondheid van de moeder én vader voor de zwangerschap zijn niet alleen van invloed op de latere fysieke gezondheid van een kind, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een goede start betekent dus grote winst later in het

Hoogleraar en kinderarts Vincent Jaddoe

Persoonlijk

De eerste keer vond ik heel spannend

Deelneemster Lisa
Lisa van 17 jaar doet al haar hele leven mee aan Generation R. De vele testen en de hersenscan; ze vindt het allemaal even interessant.

De fitnesstest op de fiets vindt Lisa het leukst onderdeel. ‘Dan wordt mijn hartslag gemeten en moet ik flink doorademen. De eerste keer in de MRI vond ik heel spannend. Ik was negen jaar en wist niet wat ik kon verwachten. Het is een grote buis die veel lawaai maakt en waarin je lang moet stilliggen. Gelukkig kon ik een film kijken, radio luisteren en de lichtkleur van de kamer aanpassen. Ik koos voor turquoise.’

Snel voorbij

Ik zie altijd een beetje op tegen het bloedprikken, maar dat is meestal snel voorbij. Na afloop staan de uitslagen in een boekje. Tijdens corona was het onderzoekscentrum dicht en heb ik vragenlijsten ingevuld.’

Later zelf in de zorg

‘Later wil ik iets met kinderen doen in de zorg. Misschien wel in het ziekenhuis, op school of de buitenschoolse opvang. Dat weet ik weet nog niet precies.’

 

Terug naar overzicht