Hoofdonderzoeker en internist Frank Visseren denkt nog lang niet aan stoppen. Het onderzoek levert veel op en draagt bij aan de kennis en gezondheid van huidige en toekomstige generaties. De kracht van het onderzoek? Dat het actueel blijft. Frank: ‘Het UCC-SMART-onderzoek loopt al lang en héél veel mensen doen mee. Dat geeft een enorme hoeveelheid data. Zo zorgen we voor kruisbestuiving tussen zorg en wetenschap. De patiënt krijgt bijvoorbeeld een gezondheidstherapieadvies op basis van één ochtend met onderzoeken. Zo’n screening bestaat onder meer uit vragenlijsten, bloed- en urineonderzoek, bloeddrukmeting en een echo van de buik en hals. Alle data die we hiermee verzamelen, gebruiken we weer voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard na toestemming van de patiënt. Zo kunnen we de zorg blijven verbeteren, onze kennis vergroten en proberen we gezond te houden wat gezond is.’

Een voorbeeld van hoe we de data gebruiken is de SMART-risicoscore (www.u-prevent.nl). Daarmee kunnen wereldwijd behandelaars en zorgprofessionals het risico op hart- en vaataandoeningen nog beter voorspellen. Onze Utrechtse onderzoekers hebben dit samen met Harvard University ontwikkeld. Frank: ‘We kunnen hiermee de zorg veel meer op maat maken voor de patiënt. Zo voorkomen we onnodige zorg maar ook onnodig risico op een nieuw, ernstig vaatprobleem bij de patiënt. Met individuele voorspellingen kunnen we patiënten beter betrekken bij behandelbeslissingen en deze echt samen maken.’

15.000e deelnemer Vivian aan het woord

In 2022 kwam Vivian (52 jaar) in aanraking met het UCC-SMART-onderzoek, na een verstopte kransslagader. ‘Ik vond het belangrijk om mee te doen. Het onderzoek geeft duidelijkheid over hoe je lichaam ervoor staat; dat is zeker voor mensen met een chronische aandoening zoals ik – ik heb diabetes - heel belangrijk. Dankzij deze gezondheidscheck kunnen zorgprofessionals eerder aan de knoppen draaien zodat mijn kwaliteit van leven beter wordt. En zij komen meer te weten over het voorkomen van hart- en vaatziekten. Preventie is belangrijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor kinderen die nu worden gediagnosticeerd met bijvoorbeeld diabetes.’

Het UCC-SMART-onderzoek is een reflectie van de praktijk. Met elk jaar weer nieuwe patiënten die deelnemen, blijft het UCC-SMART-onderzoek actueel en vernieuwend. Wat Frank trots maakt is de teamprestatie. ‘We werken al jarenlang in multidisciplinaire teams, waarin iedereen een essentiële bijdrage levert. Cardiologen, vaatchirurgen, internisten, neurologen, radiologen, datamanagers, verpleegkundigen, medisch secretaresses, onderzoeksassistenten, coördinatoren van het onderzoek en collega’s van de administratieve en financiële afdeling. Het UCC-SMART-onderzoek is een databron voor talentvolle, jonge onderzoekers die op hun beurt ook weer een bijdrage leveren aan de dataverzameling. Daarnaast draagt het UCC-SMART-onderzoek efficiënt bij aan de kwaliteit van preventieve zorg.’

UCC-SMART: de afkorting SMART staat voor Second Manifestations of ARTerial diseases. Het is een onderdeel van UCC, het Utrecht Cardiovasculair Cohort van het UMC Utrecht.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

Met U-prevent kunnen we de zorg veel meer op maat maken voor de patiënt. Zo voorkomen we onnodige zorg maar ook onnodig risico op een nieuw, ernstig vaatprobleem bij de patiënt.

Hoofdonderzoeker en internist Frank Visseren
Terug naar overzicht