Het Amsterdam UMC traint jaarlijks 4000 chirurgen uit meer dan 60 landen in de nieuwste operatietechnieken. Tegelijk werkt zij aan opleidingsmogelijkheden om wereldwijd medische professionals sneller, slimmer en daarmee tegen lagere kosten tot chirurg op te leiden. Dit doet zij in het Amsterdam Skills Centre. Met nieuwe manieren van leren. Zodat straks wereldwijd iedereen de operatie krijgt die nodig is. 

Met twaalf hightech operatiekamers, operatierobots, slimme VR brillen en simulatoren leren internationale chirurgen nieuwe technieken en krijgen chirurgen in opleiding de basistechnieken van het opereren onder de knie. En dat gaat steeds meer digitaal. Door het interactief livestreamen van operaties, het thuis trainen van opereren in oefenboxen of het plaats- en tijdonafhankelijk studeren via een online leerplatform.

Door de opleiding tot chirurg meer modulair en digitaal vorm te geven voor lage- en middeninkomenslanden wil het Amsterdam Skills Centre een verschil maken in de manier waarop wereldwijd chirurgen getraind worden.


Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.


Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

“In de kliniek willen we zo min mogelijk tijd verspillen aan training. Als een specialist op de operatiekamer komt, moet hij maximaal getraind zijn.”

Jaap Bonjer

Meer weten?

Amsterdamse Skills Centre: internationaal trainingscentrum voor medisch specialisten 

Amsterdam UMC heeft sinds 2019 een nieuw internationaal trainingscentrum voor medisch specialisten: het ‘Amsterdam Skills Centre for Health Sciences’ (ASC). Met behulp van digitale technologie en artificiële intelligentie gaat het ASC een ‘New Way of Learning’ ontwikkelen om medisch specialisten doelmatiger te trainen in het uitvoeren van operaties en andere interventies. Deze nieuwe manier van slimmer en sneller leren, helpt om de opleidingsduur en de zorgkosten te beperken.

In deze grote techkliniek van 3.700m2 met twaalf operatiekamers kunnen medisch specialisten (in opleiding) hun operatievaardigheden oefenen, zonder dat daar patiënten mee gemoeid zijn.

5 miljard mensen heeft geen toegang tot de meest basale chirurgische zorg. “Hier willen wij verandering in brengen. Het gaat bijvoorbeeld om het uitvoeren van een keizersnede, buikoperaties om een ontstoken blinde darm te verwijderen, liesbreukoperaties en het behandelen van gebroken ledematen. Het ASC wil een kort curriculum voor basis chirurgie en anesthesiologie aanbieden. Met de beste digitale tools kun je dan hopelijk volstaan met een veel kortere opleiding”, aldus Jaap Bonjer.  

Op het leerplatform worden dus straks zowel westerse artsen getraind alsook artsen uit lage en middeninkomenslanden, zodat meer mensen urgente operatieve zorg kunnen ontvangen. Het is de bedoeling dat de artsen de ontwikkelde technologie en tools van het Skills Centre in hun thuisland kunnen inzetten om ook collega’s deze procedures aan te leren.

Meer informatie over Amsterdam Skills Centre
Ga voor meer informatie naar Amsterdam UMC
Terug naar overzicht