Als een patiënt zich met hartklachten meldt bij de huisarts, volgt eerst een doorverwijzing naar een algemeen ziekenhuis in de buurt. Daar onderzoekt de cardioloog de hartklachten. Voor kleinere behandelingen kan de patiënt uitstekend in het lokale ziekenhuis blijven. Voor grotere ingrepen is hij aangewezen op een specialist in het UMCG. 

Het is nu zo geregeld dat de patiënt na de ingreep kan herstellen in zijn vertrouwde ziekenhuis. Ook voor controles kan hij bij zijn eigen cardioloog, of bij de huisarts terecht. Voor een aantal behandelingen is de zorg al optimaal geregeld. In de toekomst geldt dit voor alle hartziekten. En daar varen hartpatiënten wel bij.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg. 

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

“Als de patiënt stabiel is, kan hij voor verder herstel en controle in zijn vertrouwde ziekenhuis en vaak ook bij zijn huisarts terecht.”

Michiel Rienstra

Meer weten?

HartNet Noord-Nederland

HartNet Noord-Nederland startte in juni 2018 als een samenwerkingsverband tussen het Martini Ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. In april 2019 trad ook Treant Zorggroep toe tot het samenwerkingsverband. Het initiatief wordt van harte ondersteund door huisartsen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars.

Het doel van de samenwerkende ziekenhuizen en huisartsen in HartNet Noord-Nederland is om hartpatiënten in Groningen en Drenthe de beste hartzorg te bieden. Als het kan krijgen patiënten hun hartzorg zo dicht mogelijk bij huis: bij de eigen huisarts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Zo nodig gebeurt een complexe behandeling soms iets verder weg in een gespecialiseerd ziekenhuis. Zo krijgen patiënten altijd de juiste hartzorg op de juiste plek.

Cardioloog Michiel Rienstra van het UMCG: “De samenwerking binnen HartNet Noord-Nederland maakt het mogelijk dat patiënten voor grotere ingrepen, zoals een ablatie en hartkleppen, naar een gespecialiseerd ziekenhuis gaan. Als ziekenhuizen zorgen we uiteraard voor een zorgvuldige begeleiding van patiënt en naasten bij een soepele overgang van en naar het eigen ziekenhuis.” HartNet zorgt er verder voor dat een ​patiënt hetzelfde hartonderzoek niet eerst in zijn eigen ziekenhuis hoeft te ondergaan en daarna opnieuw in het gespecialiseerde ziekenhuis. Dit scheelt de patiënt tijd.

Terug naar overzicht