Voor patiënten is het bovendien buitengewoon handig als alle zorgverleners op de hoogte zijn van hun medische situatie. Zij zien vaak meerdere artsen en die stellen allemaal vragen. Elke keer hetzelfde verhaal houden is vervelend en tijdrovend.

Daarom klinkt een gezamenlijk elektronisch patiëntenplatform als een goed idee. Maar het uitwisselen van medische informatie moet heel zorgvuldig gebeuren. Systemen die langs elkaar heen werken, haperende beveiliging, hoge kosten: het blijkt een veeleisende klus. Bovendien gebruiken artsen niet altijd dezelfde bewoordingen. Daardoor kunnen misverstanden ontstaan.

Erasmus MC heeft samen met tien zorgorganisaties Zorgplatform opgericht. Daarin spreken alle zorgverleners dezelfde taal spreken. Artsen en verpleegkundigen in de regio Rotterdam kunnen nu soepel en foutloos samenwerken. Dat maakt de zorg voor patiënten beter, goedkoper en sneller.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg. 

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

De stap die we nu hebben genomen is belangrijk voor de samenwerking tussen de artsen en verpleegkundigen van de aangesloten instellingen.

Joke Boonstra

Meer weten?

Zorginstellingen Zuid-Holland en Zeeland zetten collectief in op gegevensuitwisseling

Vooraanstaande zorginstellingen in de regio Zuid-Holland en Zeeland gaan via Zorgplatform intensiever met elkaar samenwerken en gegevens uitwisselen.

De samenwerking tussen de tien zorgorganisaties* sluit aan bij de ontwikkelingslijn van de overheid, die stevig inzet op betere samenwerking en elektronische gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en patiënten. Het uitwisselen van gegevens van patiënten tussen zorgverleners maakt de zorg voor patiënten beter, goedkoper en sneller.

De samenwerkende zorgorganisaties in de regio zijn:

• Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

• Albert Schweitzer ziekenhuis

• Erasmus MC

• Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

• IJsselland Ziekenhuis

• Ikazia Ziekenhuis

• Maasstad Ziekenhuis

• Spijkenisse Medisch Centrum

• Franciscus Gasthuis & Vlietland

• Rivas Zorggroep  

 

Terug naar overzicht