Het academisch ziekenhuis werkt nauw samen met andere zorgorganisaties in de regio. Dit heeft geleid tot het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Onderzoekers uit dit netwerk kijken bijvoorbeeld naar wat dementerende ouderen nodig hebben. Dat is vaak lastig, omdat de patiënten zelf moeilijk kunnen aangeven wat hun wensen zijn. Ook wordt onderzoek gedaan naar de behoeftes van ouderen die niet lang meer te leven hebben, en van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. 

De verplegers en mantelzorgers van deze patiënten krijgen binnen het netwerk een belangrijke stem. En natuurlijk de patiënten zelf, want zij weten als geen ander waar ze behoefte aan hebben, en wat er beter kan. Verzorgers en patiënten denken daarnaast mee bij het opzetten van wetenschappelijke studies, en het toepassen van resultaten in de praktijk. Zo komen patiënten, zorgverleners en wetenschappers bij elkaar. Dit leidt tot betere zorg en een prettiger leven voor kwetsbare ouderen.
 
Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.
 
 

“Onderzoek doen sámen met de patiënt maakt het werken bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen zo waardevol.”

Debby Gerritsen

Meer weten?

Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen - UKON

Het UKON ontwikkelt kennis door onderzoek te doen en deelt die kennis vervolgens door onderwijs en producten te ontwikkelen. Ook richt het netwerk zich op het implementeren van die kennis in de dagelijkse praktijk. Vaak komt het onderzoek voort uit een vraag uit die dagelijkse praktijk. De zorg geeft daarmee maatschappelijke relevantie aan de wetenschap. Praktijk en wetenschap zijn dus altijd met elkaar verbonden. Het kennisnetwerk streeft samen naar een continue verbetering van de zorg die leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm.

“Er wordt al heel wat jaren hard gewerkt om persoonsgerichte zorg te verlenen, maar het is niet eenvoudig om dat ook daadwerkelijk te doen. Het is helemaal complex als de mensen voor wie je zorgt niet goed kunnen laten weten wat ze willen, bijvoorbeeld door gevorderde dementie. Met oog voor alle betrokkenen – patiënt, familie en zorgprofessional – willen we die zorg zodanig neerzetten dat deze bijdraagt aan het welbevinden van de patiënt. En dat mag dan het welbevinden van de andere betrokkenen niet negatief beïnvloeden. Dat is een mooie uitdaging”, vertelt Debby Gerritsen, hoogleraar Welbevinden kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in de langdurige zorg, aan het Radboudumc.

Meer informatie over UKON 
Ga voor meer informatie naar Radboudumc
Terug naar overzicht