Amsterdam UMC heeft om die reden de COVID-19 Biobank opgezet. Al sinds de allereerste patiënten werden opgenomen in Amsterdam worden hun lichaamsstoffen verzameld. Uit bloed, urine en ontlasting van patiënten halen onderzoekers levensreddende kennis over het virus.

Er liggen inmiddels ruim 45.000 verschillende monsters van 650 patiënten in de vriezer. Onderzoekers binnen en buiten het Amsterdam UMC kunnen zo gebruik maken van die gegevens voor hún onderzoek. Zo wordt onderzocht of de aanleg voor een ernstige COVID-19-infectie in het DNA zit. En wordt er gekeken naar de stollingsgraad van het bloed, of processen in het hart. Er worden geen concrete vragen gesteld bij het verzamelen van de samples. Want een open blik is dé weg naar succes. Samen komen we tot de inzichten waarmee we corona in de toekomst kunnen bestrijden.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

De urgentie is voor iedereen duidelijk. We zitten echt in een bizarre situatie. De geneeskunde weet veel, maar over deze ziekte weten we nog maar weinig. Veel te weinig.

Diederik van de Beek

Meer weten?

Over de COVID-19 Biobank

De Amsterdam UMC COVID-19 Biobank heeft als doel om zoveel mogelijk onderzoek bij patiënten met COVID-19 mogelijk te maken. Onder leiding van prof. dr. Diederik van de Beek, neuroloog en hoogleraar Neurologische Infectieziekten, hebben wetenschappers van Amsterdam UMC hun krachten gebundeld. In de COVID-19 biobank worden onder meer klinische gegevens, DNA, en bloedmonsters opgeslagen. Met al dit materiaal is veel verschillend onderzoek mogelijk, zoals onderzoek naar antistoffen, diagnostiek of naar een nieuwe behandeling.

De biobank verzamelt samples zónder concrete vraagstelling. Die is aan de onderzoekers die met de gegevens aan de slag willen gaan. Zij willen bijvoorbeeld de aanwezigheid van antilichamen in bloed onderzoeken. Of vragen zich af of de aanleg voor COVID-19 in het DNA zit: dat zou verklaren waarom ook jonge mensen zonder overgewicht de ziekte krijgen. Of ze kijken naar de stollingsgraad van het bloed, of naar processen in het hart.

Terug naar overzicht