Door de nieuwe corona-data te koppelen aan de eerder verzamelde gegevens van de biobank hopen we  te voorkomen dat het virus in de toekomst weer zulke grote gevolgen zal hebben. Bijvoorbeeld door te ontdekken of aanleg in je genen zit of dat omgevingsfactoren (zoals leefstijl of luchtvervuiling) bepalen of iemand ernstig ziek wordt of alleen milde klachten krijgt. In het onderzoek brengt het UMCG samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en de Aletta Jacobs School of Public Health in kaart hoe het virus zich de komende maanden verspreidt in Noord-Nederland.

Informatie die heel waardevol is om in de toekomst precies te kunnen voorspellen wat er zal gebeuren. Met meer kennis kan de overheid betere keuzes maken en de gevolgen voor de maatschappij beperken. Zo kan maatwerk per regio helpen om corona, en andere virussen, effectief te lijf gaan.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

''Ik denk dat het ons gaat lukken, omdat we het samen doen.''

Marike Boezen

Meer weten?

Lifelines Corona-onderzoek

Het Lifelines Corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Aletta Jacobs School of Public Health en Lifelines. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit van het Noorden, een collectief van noordelijke kennisinstellingen. Samen willen ze meer weten over het coronavirus.

Onderzoekers gebruiken daarvoor de enorme dataverzameling van het onderzoeksprogramma Lifelines. Gedurende dertig jaar worden 165.000 inwoners van Noord-Nederland gevolgd: kinderen, ouders en grootouders. Deze driegeneratie-aanpak is uniek in de wereld. Er is al heel veel bekend over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Deze gegevens worden gekoppeld aan nieuwe data, die verzameld wordt via het Lifelines Corona-onderzoek.

Marike Boezen, hoogleraar Genetische Epidemiologie van chronische longziektes bij het UMCG: “Om het ontstaan en verloop van ziektes te bestuderen is het belangrijk om gegevens te hebben van mensen die nog niet ziek zijn. We gebruiken daarom bij veel onderzoeken data van Lifelines. Daarvoor gebruiken wij bijvoorbeeld de longfunctietesten die elke vijf jaar tijdens de locatiebezoeken bij deelnemers worden afgenomen. Momenteel zijn we ook met diverse onderzoeken bezig om te ontdekken of mensen met astma of COPD een ander ziekteverloop hebben wanneer ze te maken hebben met het coronavirus. Worden zij bijvoorbeeld ernstiger of eerder ziek dan anderen?”

Terug naar overzicht