Heeft corona ongezond leven in de hand gewerkt? Onderzoekers van het Maastricht UMC+ zijn een onderzoek gestart naar de invloed van de corona-maatregelen op het welzijn en de leefstijl van kinderen. Met digitale vragenlijsten en interviews worden alle veranderingen, groot en klein, in kaart gebracht. Ook wordt onderzocht hoe kinderen geholpen kunnen worden bij een gezonde leefstijl tijdens deze en eventuele toekomstige  pandemie.

Ook onderzoeken Maastrichtse wetenschappers of (en welke) invloed overgewicht heeft op de allerjongste coronapatiënten. Van volwassenen weten we dat patiënten met overgewicht veel zieker worden. Nieuwe data wordt slim gecombineerd met beschikbare informatie over kinderen met obesitas. Zo krijgen de onderzoekers meer inzicht in wat er zich in het lichaam afspeelt. En welke kinderen extra hard worden getroffen door het virus. Alles om onze kinderen in de toekomst beter te beschermen tegen coronavirussen.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen

"De inzichten willen we in de dagelijkse praktijk toepassen zo dat we kinderen kunnen helpen gezond(er) te blijven leven."

Anita Vreugdenhil

Meer weten?

COLC studie – COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children: onderzoek naar effect corona-maatregelen op leefstijl kinderen

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ zijn een onderzoek gestart naar de invloed van de corona-maatregelen op de leefstijl van kinderen. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de achterliggende mechanismen tussen het hebben van overgewicht en het ziektebeloop van het coronavirus bij de jeugd.

Ongezonde leefstijl
Scholen gingen dicht, ouders en kinderen bleven vooral thuis en de dagindeling ging op de schop. De onderzoekers willen vooral weten of de genomen maatregelen en het aangepaste dagritme ongezond gedrag in de hand hebben gewerkt. Kinderen tussen de vier en achttien jaar zijn gevraagd digitale vragenlijsten in te vullen tijdens en na de coronacrisis zodat de onderzoekers verandering in leefstijl in kaart kunnen brengen.

Relatie coronavirus en overgewicht

Over het algemeen loopt de ziekte die het coronavirus veroorzaakt bij kinderen een stuk milder dan bij volwassenen. Bij de volwassenen is echter wel bekend dat het ziektebeloop bij patiënten met fors overgewicht ongunstiger verloopt. De Maastrichtse wetenschappers willen daarom onderzoeken of dit ook bij kinderen het geval is. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van een landelijke registratie van kinderen die het coronavirus hebben gehad. Die gegevens worden gecombineerd met de informatie die al beschikbaar is over de kinderen die bekend zijn bij obesitasklinieken, waaronder COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children).

Terug naar overzicht