Vrouw met mondkapje op de dam.

Mensen die besmet zijn maar nog geen klachten hebben, kunnen het virus verspreiden. Dat is de conclusie van hoogleraar Acute ouderenzorg Bianca Buurman en hoogleraar Ouderengeneeskunde Cees Hertogh van Amsterdam UMC. De afgelopen maanden onderzochten zij hoe het kon gebeuren dat zoveel bewoners tegelijkertijd besmet raakten met het coronavirus.

Uit de resultaten bleek dat een groot deel van de positief geteste bewoners en medewerkers geen corona-symptomen had. Amsterdam UMC pleitte daarom samen met de GGD en het Erasmus MC voor aanscherping van het landelijke beleid. En voor extra scholing van het personeel om klachten te herkennen. Nu wordt vaker preventief getest en zijn meer persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Zo gaan we stap voor stap corona te lijf.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

“We moeten voorkomen dat een verpleeghuis opnieuw moet sluiten voor bezoek”

Bianca Buurman, hoogleraar Acute ouderenzorg
Terug naar overzicht