Sportende mensen buiten

Helaas leiden deze psychische problemen op hun beurt tot werkuitval. In een sector die toch al onderbezet is. Niet voor niets zetten veel ziekenhuizen psychosociale teams in voor mentale ondersteuning. Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.

Daarom doet het Maastricht UMC+ onderzoek naar het mentale welzijn van medewerkers in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. En brengt risicofactoren in kaart. Onderzoek naar de drijvende kracht van psychische stabiliteit onder zorgmedewerkers is in deze tijden cruciaal. Het biedt aanknopingspunten voor preventie maar ook voor vroege interventie. Zo kunnen we kwetsbare groepen identificeren en waar nodig extra ondersteunen. Alles om onze strijd tegen corona met zo veel mogelijk mensen voort te kunnen zetten.

Als universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Door de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg.

Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

Door een beter inzicht te krijgen in hoe zorgmedewerkers de coronacrisis van dichtbij ervaren, zoeken we samen met al onze zorgpartners naar aanknopingspunten om het mentale welzijn te bevorderen.

Daan Westra , onderzoeker
Terug naar overzicht